Close

Opleiding tot instructeur Vlaamse Krav Maga Federatie

De Vlaamse Krav Maga Federatie (VKMF) organiseert van september 2018 tot maart 2020 een nieuwe opleiding tot instructeur!

Inschrijvingen

Kandidaten kunnen zich inschrijven voor de opleiding via email op opleidinginstructeur@vlaamsekravmagafederatie.be.

De inschrijvingen zijn beperkt (ZESTIEN) en lopen tot 25 Augustus 2018.

Onze hoogstaande kwalitatieve opleidingen staan erom bekend en behoren tot de top. Als kandidaat instructeur word je gevormd over een 18 maand durende opleiding (exclusief de zomervakantie periode). Enkel de meest gemotiveerden behalen de eindmeet en slagen voor de evaluaties (tussentijds en eindexamen). Diegenen die slagen mogen zich welverdiend instructeur Krav Maga bij VKMF noemen.

Bij ons kan je een diploma niet kopen! Motivatie, inzet en doorzettingsvermogen zijn de sleutel tot succes. 

De opleiding kost €1250. Er zijn 18 opleidingsdagen (één per maand met uitzondering van de zomervakantie).

De opleidingsdagen zijn zeer intensief (van 09u tot 17u) en vergen een optimale fysieke conditie. Bij aanvang van de opleiding dient de kandidaat een fysieke screeningstest te doen. Hierop dient de kandidaat te slagen alvorens de kandidaat kan starten met de opleiding. Indien de kandidaat niet slaagt voor de fysieke screeningstest bij aanvang van de opleiding, wordt het inschrijvingsgeld INTEGRAAL teruggestort.

Diegenen die slagen voor de fysieke screeningstest, tekenen een vertrouwelijk contract dat de specifieke verwachtingen en eisen van de opleiding vastlegt. Dit contract wordt in tweevoud getekend: een voor de kandidaat een voor de federatie VKMF. Nadien wordt de opleiding gestart.


Vereisten


  • Kandidaten zijn minstens 18 jaar oud en dienen minstens vier jaar ervaring te hebben in een of andere vechtsport.
  • Kandidaten storten het inschrijvingsgeld van €1250 op de rekening VZW VKMF met IBAN: BE37 0018 1375 7328. De volledige naam van de kandidaat dient vermeld te worden bij de overschrijving als ook de plaats van waar de kandidaat traint (indien van toepassing).
  • Tevens dient de kandidaat instructeur een huidig uittreksel van het strafregister Model 1 (art. 595) (attest van goed gedrag en zeden) door te sturen per email naar opleidinginstructeur@vlaamsekravmagafederatie.be
  • Alle kandidaten dienen een geldige verzekering te hebben bij FROS via een van de verschillende clubs. Deze verzekering is standaard voor alle leden binnen de verschillende clubs. Geen specifieke actie is nodig indien de kandidaat is aangesloten bij een van de VKMF clubs: VKMF Diepenbeek, VKMF Dilsen, VKMF Namur en VKMF Steenokkerzeel. Niet-leden dienen via email op opleidinginstructeur@vlaamsekravmagafederatie.be  meer instructies betreffende de verzekering aan te vragen.
  • Alle kandidaten dienen ook een medisch attest voor te leggen (via email opleidinginstructeur@vlaamsekravmagafederatie.be ) dat hen toelaat om “intensieve” sportbeoefening te doen.

De kandidaat instructeurs mogen gratis aan alle trainingen deelnemen bij alle VKMF clubs: VKMF Diepenbeek, VKMF Dilsen, VKMF Namur en VKMF Steenokkerzeel.

Kandidaten die een de eerste opleiding niet slagen kunnen later nog twee keer gratis deelnemen aan een van de volgende opleidingen tot instructeur (met een maximum van drie opleiding deelnames).

 


Samengevat

Inschrijving tot deze unieke kwalitatieve opleiding vereist:

– Inschrijving via email op opleidinginstructeur@vlaamsekravmagafederatie.be

– de betaling van €1250 ENKEL op rekeningnummer VZW VKMF: BE37 0018 1375 7328

MET vermelding: naam en plaats van de huidige club (indien van toepassing)

– het huidig uittreksel van het strafregister Model 1 (art. 595) (attest van goed gedrag en zeden), doorgestuurd via email op opleidinginstructeur@vlaamsekravmagafederatie.be

– verzekering bij FROS: indien inschrijving als externe deelnemer (i.e. geen lid van VKMF club) dient een verzekering bij FROS aangegaan worden (meer info dient aangevraagd te worden via email op opleidinginstructeur@vlaamsekravmagafederatie.be  )

– Medsch attest intensieve sportbeoefening via email op opleidinginstructeur@vlaamsekravmagafederatie.be

Daar de opleidingsdagen fysiek zeer zwaar zijn verwachten we een optimale fysieke conditie van de kandidaten. Een fysiek voorbereidingsprogramma is hierbij ook terug te vinden. Meer informatie over fysieke vereisten

Vragen zijn welkom per email op opleidinginstructeur@vlaamsekravmagafederatie.be

Het VKMF Opleidings Team 2018


Bitnami